Design

Werving Jeugdbestuurder voor het Waterschap

Posted on 1 min read

Design en copy voor poster en flyer voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier door SCS|Vorm3 zijn gereed. Meer info: Het Nationale Jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17 jaar die de waterschappeHHNKn vertegenwoordigt. Het jeugdwaterschap zorgt dat jongeren meer betrokken worden bij het waterbeheer. Want met de klimaatveranderingen wordt
het water beheer in ons laaggelegen land steeds belangrijker en interessanter! Er zijn in Nederland 23 waterschappen. Elk waterschap heeft een Jeugdbestuurder. Wil jij de Jeugdwaterschapsbestuurder voor Noord-Holland worden? Meld je aan op www.hhnk.nl/jeugdwaterschapsbestuurder.

Share